Czym jest projekt CLEAR?

Międzynarodowy projekt prowadzony w ramach projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, jednocześnie w 4 krajach członkowskich UE: Włoszech, Holandii, Hiszpanii oraz Polsce. więcej>>

CLEAR