Telerehabilitacja - Projekt CLEAR

lekarzCLEAR ma na celu ocenę możliwości zastosowania i skuteczności telerehabilitacji w warunkach domowych u pacjentów z chorobami i obrażeniami narządu ruchu.

Adresowany do pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów z wykorzystaniem telemedycznego arsenału nadzoru lekarskiego i rehabilitacyjnego przed i po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego

W projekcie bierze udział 14 partnerów z krajów członkowskich Unii Europejskiej: Włoch, Holandii, Hiszpanii oraz Polski.
Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy dwóch partnerów: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Centrum Doskonałości "TeleOrto", Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu) i Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia.

Zadania naukowe, badawcze i rozwojowe projektu obejmują:

1. opracowanie, przygotowanie, wdrożenie i przeprowadzenie oceny leczenia rehabilitacyjnego u około 1000 pacjentów w czterech krajach europejskich leczonych z powodu patologii narządu ruchu, układu nerwowego i chorób płuc;

2. przeprowadzenie oceny użyteczności opracowanych metod i środków zastosowanych w usługach telerehabilitacji;

3. utworzenie platformy telerehabilitacyjnej opartej na interoperacyjności i otwartym dostępie zgodnie z przyjętymi standardami i na bazie dostępnych komponentów

4. przeprowadzenie badań określających istotność usług telerehabilitacyjnych w świetle rozwiązań informatycznych dla ochrony zdrowia w obszarze eZdrowie oraz znaczenie z punktu widzenia szerokiego wdrożenia opisanych technologii i rozwiązań;

5. zdefiniowanie standardów Europejskich rehabilitacji domowej i telerehabilitacji w odniesieniu do opisanych patologii.

Projekt CLEAR – Platforma Habilis