Projekt Projekt naukowo-badawczo-wdrożeniowy CLEAR

lekarzCzym jest projekt CLEAR?

Projekt międzynarodowy prowadzony jest w ramach projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, jednocześnie w 4 krajach członkowskich UE: Włoszech, Holandii, Hiszpanii oraz Polsce.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów oraz po zabiegach wszczepienia endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych.

Kto?

Projekt realizowany jest w oparciu o bazę badawczą i specjalistów Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości “TeleOrto”, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.

W jakim celu?

• Projekt CLEAR ma na celu ocenę możliwości zastosowania i skuteczności telerehabilitacji w warunkach domowych u pacjentów z chorobami i obrażeniami narządu ruchu.
• Projekt CLEAR został zaplanowany i zaprojektowany tak, aby umożliwić wprowadzenie innowacyjnych usług z dziedziny e-zdrowia w oparciu  o rozwinięcie protokołów rehabilitacyjnych i teleopieki w leczeniu chorób przewlekłych.
• Projekt CLEAR ma na celu stworzenie usługi telerehabilitacyjnej oraz umożliwienie lekarzom i fizjoterapeutom zaprojektowanie, rozwijanie, a także wdrożenie do praktyki klinicznej protokołów rehabilitacji domowej i wspomagania opieki domowej aktywizującej pacjenta.
 Projekt CLEAR został wzbogacony koncepcją HABILIS, której celem jest standaryzacja
i koordynacja aktywności w zakresie telerehabilitacji na poziomie krajowym oraz nawiązanie współpracy w zakresie rozpowszechnienia wyników pracy badawczej
w realnych zastosowaniach i wdrożeniach praktycznych. Dodatkowym celem projektu jest ustanowienie po raz pierwszy Europejskiego “standardu” telerehabilitacji domowej szeroko dostępnej za pomocą platformy internetowej.